Хмельницький обласний онкологічний диспансер - офіційний сайт

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Клініко-діагностичну лабораторію було створено у 1983 році. До 2001 року її керівником була к.б.н. Васіл’євих  Людмила Василівна, старшим лаборантом – Чубко Марія Іллінічна.

Сьогодні лабораторія виконує більше 600 000 досліджень в рік, які проводяться згідно вимог стандартів обстеження пацієнтів закладу.

Лабораторія складається із 7 відділів:

-         гематологічного

-         біохімічного

-         дослідження системи гемостазу

-         серологічного

-         загальноклінічного

-         ургентної лабораторії

-         імуноферментного відділу.

 Ургентна лабораторія знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, працює в цілодобовому режимі,  обслуговує пацієнтів ВРіТ , операційного блоку, хворих закладу  в неробочий для КДЛ час ( вночі та у вихідні дні). В ургентній лабораторії працюють лаборанти з вищою кваліфікаційною категорією Лукасевич Л.І., Берба В.В., фельдшер-лаборанти з вищою кваліфікаційною категорією Джуринська Л.В., Заячківський В.Б.,фельдшер-лаборант першої кваліфікаційної категорії Майдола В.В..

DSC 3231 min

DSC 3269 min

DSC 3274 min

В клініко-діагностичній лабораторії працюють:

Лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії Заболотна Л.О.,

Лікар лаборант Заболотна Людмила Олександрівна min

 

біохімік Мітіна С.І., біолог Коваль В.В. – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, фельдшер- лаборант другої кваліфікаційної категорії Улітіна Д.З., фельдшер-лаборанти Баранова К.Р., Вітюк С.В., Юркова Ю.О., лаборанти Цап Н.Б., Назарова В.В..

Завідувач КДЛ лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Прошкіна С.В.

Прошкіна Світлана Володимирівна завідуюча клініко діагностичною лабораторією min

 

Старший лаборант Заячківська Л.В. -  фельдшер-лаборант першої кваліфікаційної категорії. 

Старший лаборант Заячківська Леся Василівна min

 

 

В 2011 році  в лабораторії організовано імуноферментний відділ, що дало можливість досліджувати маркери пухлинного росту ( РЕА, АФП, ХГ, СА-125, СА-19-9, СА -15-3, ПСА, ТГ та ін.), які використовуються в діагностиці та контролі за ефективністю лікування онкохворих, також  досліджувати функцію щитоподібної залози, визначати маркери гепатитів.

Клініко- діагностична лабораторія оснащена двома автоматичними гематологічними аналізаторами- ВС 3000 plus та  Abacus 3CT, напівавтоматичними біохімічними аналізаторами HUMALYZER -2000, ВА-88, напівавтоматичним гемокоагулометром  LabAnalit, фотометром   EL х 800, автоматичним промивачем EL Х 50, мікроскопами, аналізаторами глюкози, автоматичними дозаторними піпетками та іншим лабораторним обладнанням.

 В 2017 році клініко-діагностична лабораторія отримала свідоцтво №003/17 чинне до 17 липня 2020 року про відповідність критеріям оцінювання і підтвердження її вимірювальних можливостей і технічну компетентність при проведені вимірювань (досліджень) в сфері законодавчо регульованої метрології в галузі охорони здоров’я,  видане Головною організацією метрологічної служби ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Клініко-діагностична лабораторія приймає участь в програмах міжлабораторного контролю якості. 26 грудня 2017 року лабораторія отримала сертифікати про участь в Програмах перевірки кваліфікації «МПР» «Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці», «Гематологія» - автоматичний підрахунок клітин крові», «Онкомаркери», «Сеча. Загальний аналіз», «Гемостаз», «Преаналітика. Клінічна біохімія». Провайдер перевірки кваліфікації – Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології, виконавець технічної експертизи – Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).