Хмельницький обласний онкологічний диспансер - офіційний сайт

Хірургічне відділення №2

     Хірургічне відділення №2 – хірургічне відділення новоутворень

 черевної  порожнини засноване з відкриттям диспансеру в 1983році.

             У відділенні на той час працювало 3 лікаря, завідував відділенням  Грінберг Б.І.. Щорічно  у відділенні лікувалось 350 хворих, проводилось біля 150 операцій.

             В даний час ліжковий фонд відділення складає 60 ліжок, кожен рік у відділенні лікується 1300-1400 хворих, проводиться понад 600 операцій – в основному на органах черевної порожнини.

             У відділенні працює 9 лікарів – переважно з вищою та першою категоріями, висококваліфікований середній та молодший персонал.

       Завідувач відділенням – Закрижевкький  В.М. (з 1997р.) - онкохірург вищої категорії, Заслужений лікар України.

DSC 3125 min

       Табола М.М. – онкохірург вищої категорії, Заслужений лікар України.

Tabola M M nachmed min

Мороз В.А. – онкохірург вищої категорії, головний онколог ДОЗ

Хмельницької області, головний лікар обласного онкологічного диспансеру.

Moroz V A golovniy likar min

Васечко В.М.- онкохірург вищої категорії.

VasyechkoV M min       

       Батулінський Є.В. -  онкохірург вищої категорії.

 

 Тоцький І.М. – онкохірург вищої категорії.

 Totskiy I M min

       Назарчук С.А. – к.м.наук, онкохірург вищої категорії.   

 Nazarchuk S A min

   Прокопович В.О. – онкохірург другої категорії.

 Прокопович Вадим Олександрович лікар хірург онколог хірургічного  від.№2 min

       Табола Н.М. – онкохірург

 Табола Надія Миколаївна лікар хірург онколог хірургічного від.№2 min

        Юдін І.С. – онкохірург.     

 Юдін Ігор Сергійович лікар хірург онколог хірургічного від.№2 min

Старша медсестра – медсестра вищої категорії Єрмакова В.С.

 Єрмакова Валентина Сергіївна старша медична сестра хірургічного від.№2 min

Колектив хірургічного відділення № 2

kolektiv viddilennya min

 В 1983році основний контингент  складалипацієнти на новоутворення шлунку, ободової та прямої кишки. В  зв’язку із збільшенням кількості пацієнтів на новоутворення верхніх відділів шлунка з ураженням стравоходу, з 1997 року запроваджено їх лікування у нашому відділенні, із застосуванням  торакальних операцій на стравоході, а  також комбінованих операцій.

Починаючи з 1999року у відділенні запроваджено хірургічне лікування новоутворень печінки, в тому числі – метастатичного ґенезу. Результати лікування суттєво не відрізняються від результатів ведучих клінік України.

У відділенні також проводяться лікування пацієнтів на злоякісні новоутворення сечостатевої системи, переважно нирок.

Онкологічні пацієнти – це особливий контингент. Вони вимагають терпеливого тривалого спеціального лікування, тому що лише хірургічне втручання при онкологічному захворюванні не приводить до бажаного результату. Стосовно ж хірургічного лікування онкозахворювань, тобто безпосередньо операцій, слід відмітити їх онкологічну специфіку, якою часто не володіють хірурги загальнолікувальної мережі.

Для того щоб володіти методиками лікування такого широкого спектру онкологічних хвороб, необхідна відповідна підготовка. І фахівці нашого відділення її мають. Ми намагаємось оволодівати самими сучасними технологіями в лікуванні наших пацієнтів, регулярно відвідуємо ведучі клініки, приймаємо участь в конференціях, симпозіумах, з’їздах в Україні та за кордоном.

Основний принциповий підхід онкологічної доктрини в лікуванні онкологічних захворювань – комбіноване і комплексне лікування з використанням самих різноманітних шляхів введення хіміопрепаратів, проведення хіміотерапевтичного лікування перед оперативним втручанням (так званні неоад’ювантні методики), застосування імуностимулюючих методик, радіомодифікаторів.

Саме застосування цих методик в комплексі дає змогу на сьогоднішній день констатувати зростання  виживанності  онкологічних пацієнтів.