Хмельницький обласний онкологічний диспансер - офіційний сайт

Радіологічне відділення

     Відкрито радіологічне відділення в 1966 році на базі Хмельницької обласної лікарні. В 1984 році переведено на баланс онкологічного диспансеру.

    Відділення єдине в області, розраховане на 60 стаціонарних ліжок. На сьогоднішній день променева терапія є одним із найважливіших етапів у комплексному лікуванні онкологічних хворих. Завідує відділенням лікар-радіолог вищої кваліфікаційної категорії Галка Г.Д.. В штаті відділення 65 працівників, з них 11 лікарів-радіологів: лікарів вищої кваліфікаційної категорії – 5, І кваліфікаційної категорії – 3, ІІ кваліфікаційної категорії – 3, 26 медичних сестер, 24 молодших медичних сестри, 2 дозиметристи, інженер-фізик.

     Технічне оснащення: 4 гамма-терапевтичних апарати – Cobalt 60-F, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ; 2 рентгентерапевтичні апарати. Співробітники відділення володіють класичними та сучасними методами лікування, постійно запроваджують у практику нові розробки, адаптуючи їх до технічного оснащення відділення. Поряд з лікуванням онкологічних хворих у відділенні широко застосовується лікування хворих з непухлинною патологією.