Хмельницький обласний онкологічний диспансер - офіційний сайт

Хірургічне відділення пухлин голови та шиї

У січні 1985 року було відкрито хірургічне відділення пухлин голови та шиї на 40 ліжок. Завідує відділенням Золотаревський  С. A.
Концентрація хворих у цьому відділенні на базі великого (350 ліжок) онкодиспансеру забезпечує можливість проведення найбільш оптимальних спеціалізованих  і комбінованих методів лікування.
Лікарями відділення надається не тільки стаціонарна, але й велика організаційно-методична допомога районним лікарям, проводяться тематичні конференції з актуальних питань онкологічної допомоги населенню області як у себе у відділенні, так і з виїздом у райони. У малій операційній поліклініки щотижнево проводяться амбулаторні оперативні втручання з радикального видалення доброякісних, передракових новоутворень голови та шиї.  Лікування призначається комплексно з лікарями радіологами та хіміотерапевтом та проводиться згідно загальноприйнятих протоколів обстеження і лікування.
У відділенні працює лише кваліфікований та офіційно атестований медичний персонал, який намагається знайти індивідуальний підхід для кожного хворого. Проводиться попередня діагностика з подальшим визначенням ймовірних шляхів лікування таких локалізацій:  верхня та нижня щелепи, дно порожнини рота, язик, нижня та верхня губа, рото глотка, гортаноглотка, носоглотка, гортань, щитовидна залоза, вухо, вушна раковина, слинні залози, шкіри голови та обличчя, а також позаорганні пухлини шиї. Лікарі відділення використовують у своїй практиці такі методи хірургічного лікування: комбіновані та розширені ларінгектомії, всі варіанти висічення клітковини шиї, екстирпації навколовушних та підщеплених слинних залоз, тіреоїдектомій, трахеостомій, резекції верхніх та нижніх щелеп, пластики дефектів місцевими тканинами, інтратуморальне введення хіміопрепаратів.