Хмельницький обласний онкологічний диспансер - офіційний сайт

     Стан здоров’я населення є  одним із найважливіших критеріїв оцінки рівня і якості життя.Однією з проблем  здоров’я населення є злоякісні новоутворення,  які щороку виявляються в області більш ніж у 4,8 тис. осіб.  Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію, значне постаріння населення, недотримання норм здорового способу життя.

 На початок 2013 року  області  проживає понад  27 тисяч осіб,  що перенесли онкологічне захворювання. У структурі захворюваності чоловіків переважають  злоякісні пухлини легень, шлунку, шкіри,  передміхурової залози,  прямої    кишки ,  у жінок  - рак молочної залози,  шкіри,  тіла матки,  шлунку, шийки матки.

Допомога  хворим зі злоякісними новоутвореннями  надається в   онкологічному диспансері.  Хмельницький обласний онкологічний диспансер – це клінічний заклад, з високим рівнем діагностики, сучасними методами лікування та власним науковим потенціалом.

    Ліжковий фонд диспансеру  складає 335 ліжок.

    В диспансері функціонує 6 клінічних  спеціалізованих відділень, що надають стаціонарну допомогу. Крім того, розгорнуте реанімаційне відділення на 9 ліжок.

Клінічні  відділення Хмельницького обласного онкологічного диспансеру:

 • Хірургічне відділення №1 ( 65 ліжок). Проводиться лікування хворих мамологічного профілю, лікування пухлин кісток, сполучних та м’яких тканин а також дітей, хворих на злоякісні новоутворення.
 • Хірургічне відділення №2 (60 ліжок). У відділенні лікуються хворі з пухлинами шлунково- кишкового тракту, стравоходу, нирок, заочеревинними пухлинами,;
 • Хірургічне відділення №3 (40 ліжок). Проводить лікування пухлин в області голови – шиї, в тому числі  пухлин лор органів та щелепно – лицевої ділянки.
 • Онкогінекологічне відділення (60 ліжок). У відділенні надається допомога хворим на новоутворення  жіночої статевої сфери.
 • Хіміотерапевтичне відділення (50 ліжок). Забезпечує  планування, проведення курсів хіміотерапевтичного та реабілітаційного лікування онкологічним хворим.
 • Радіологічне відділення (60 ліжок). У відділенні проводяться курси променевої терапії при різноманітних локалізаціях злоякісних новоутворень.

До складу диспансеру входять інші структурні підрозділи:

 • консультативна поліклініка з діагностичними підрозділами (УЗД кабінет, ендоскопічний кабінет);
 • лабораторії (клініко-біохімічна, цитологічна, радіоізотопна);
 • рентген  - діагностичне відділення;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • приймальне відділення;
 • інформаційно – аналітичний відділ.

    В   закладі лікуються  хворі на злоякісні новоутворення зі всієї області. Диспансер на достатньому рівні забезпечений сучасною лікувально-діагностичною апаратурою,  що дозволяє  ефективно впроваджувати нові методики. За останні роки придбано рентгендіагностичну, ендоскопічну апаратуру, апарат для УЗД досліджень, лабораторне обладнання, гамматерапевтичний апарат, електрозварювальний апарат, поновлено обладнання операційного блоку.          

    В 2012 році, за кошти благодійного фонду Р.Ахметова, доукомплектовано заклад сучасним комп’ютерним томографом. В зв’язку з цим, протягом 2011 -  2012 років проведені, за кошти обласного бюджету,  ремонтні роботи в рентгенологічному відділенні ХООД   до встановлення  комп’ютерного томографа. З серпня 2012 року в закладі проводяться обстеження на комп’ютерному томографі.

    Розроблені перспективні плани та подана заявка щодо придбання необхідного для закладу медичного обладнання, в тому числі за рахунок „Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”.

    З метою покращення функціонування операційного блоку проводиться  його реконструкція (добудова ще однієї операційної зали та побутових приміщень для співробітників). 

    В кожному відділенні проведені поточні ремонти, проходить заміна вікон на пластикові з метою енергозбереження, проводиться робота по заміні  каналізаційної та водопостачальної систем.

    Останніми  роками, виходячи з  реальних умов фінансування, колектив  диспансеру  приділяє  увагу впровадженню сучасних методів діагностики і лікування онкологічних хворих у відповідності до затверджених стандартів та новітніх досягнень в галузі „онкологія”. Запроваджуються такі економічно вигідні методики лікування як стаціонар 1 – го дня, амбулаторні операції (при доброякісних пухлинах, злоякісних новоутвореннях шкіри), амбулаторні курси  хіміолікування та променевої терапії.

    В ХООД стаціонарно лікується  до 8 тисяч хворих, проводиться близько 3 тисяч складних оперативних втручань, кількість їх щороку зростає.   У випадку «невеликих» пухлин  хворі оперуються амбулаторно, протягом останніх трьох років проведено  3517 – 3882 – 3925 амбулаторних операцій.  Поліклініку обласного онкологічного диспансеру щорічно відвідує більше 37 тисяч хворих.

    В роботу  клінічних відділень Хмельницького обласного онкологічного диспансеру впроваджені стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих у відповідності до наказу МОЗ України № 554 від 17.09.2007 року „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „онкологія”.  Діагностика  злоякісних новоутворень проводиться у відповідності до визначених по конкретній локалізації стандартів. Значно частіше, в порівнянні з минулими роками, використовується обстеження на догоспітальному, амбулаторному етапі. Це допомагає  покращити  відбір хворих на госпіталізацію в стаціонар ХООД, позитивно впливає на скорочення середнього та доопераційного ліжко – дня, тобто має позитивний економічний ефект. Призначаючи та плануючи стандартні схеми лікування, лікарі обов’язково враховують  не лише  онкологічне захворювання, його  стадію, а також  загальний стан хворого, наявність супутніх захворювань, результати ефективності попередніх  курсів лікування, побічні ефекти і т. інше. В складних випадках, в тому числі за рішенням консиліумів, клінічних розглядів, хворому призначається курс лікування індивідуально.

    Систематично організовуються семінари, клінічні конференції  лікарського колективу з найбільш актуальних медичних питань в онкологічній галузі.

    В трудовому колективі створена доброзичлива атмосфера, яка є запорукою того, що досвідчені лікарі постійно навчають своїх молодших колег, дбаючи про те, щоб рівень надання медичної допомоги населенню  постійно зростав.

    Згідно графіка обласного управління охорони здоров’я проводяться виїзди в райони  лікарів  диспансеру. Під час таких виїздів надається організаційно-методична і консультативна допомога медичним працівникам лікувально – профілактичних закладів області та населенню. Робота спрямована на приближення та доступність онкологічної допомоги жителям, в першу чергу, районів і сіл області. До складу виїздної бригади лікарів онкологів входять: мамолог, дитячий онколог, абдомінальний онкохірург, лор – онколог або онкостоматолог, онкогінеколог, лікар цитолог.  Після консультацій хворих, обов’язково проводиться методична робота з медичними працівниками районів (лікарями, середніми медичними працівниками ФАПів, оглядових кабінетів). Ця робота дає позитивні результати – підвищилась онконасторога медичних працівників  первинної ланки та вторинного рівня надання медичної допомоги населенню, покращилась система та якість проведення профоглядів населення. Як результат – зростання кількості виявлених візуальних форм раку, в тому числі на профоглядах, налагодження системи направлення онкологічних хворих на лікування. Ще один позитивний аспект в роботі – важливість взаємного колегіального спілкування між лікарями ООД та районів, вирішення проблемних питань щодо надання допомоги онкологічним хворим  під час виїзду в райони.

    Фахівці  онкодиспансеру вивчають  досвід роботи лікарів-онкологів районів і міст області та рекомендують позитивні нововведення до використання в усіх територіях області.

    Щорічно, згідно плану підготовки УОЗ, на основі розроблених програм Національним інститутом раку та затверджених МОЗ України, в диспансері проводяться короткотермінові  по онкології для 60 - 80 лікарів загально-лікарської мережі та 120 – 150 середніх медпрацівників, в тому числі – акушерок та фельдшерів оглядових кабінетів.  Програми та плани навчання  включають теоретичні та практичні заняття з демонстрацією хворих, участь в обходах у відділеннях, клінічні розбори, прийом в поліклініці, знайомство з роботою всіх клінічних відділень та діагностичних підрозділів ХООД.

    В диспансері здійснюються організаційні заходи з питань підвищення відповідальності кожного лікаря, медичної сестри за якість лікування хворого.

    Впровадження нових методів діагностики і лікування в роботу диспансеру супроводжується індивідуальною підготовкою лікарів, яку планують і реалізують головний онколог, заступники головного лікаря, завідуючі відділеннями. В подальшому проводиться оцінка  ефективності запроваджених  методик. За рекомендаціями лікарів закладу щорічно впроваджуються в практику до 10 - 12 нових методик і раціональних пропозицій.

    Фахівцями онкологами  проводиться активна   наукова робота. Кожний рік лікарі готують до публікації в науково-медичних журналах  статті, приймають активну діяльність в роботі наукових товариств, конференцій, з’їздів. Співробітниками диспансеру опубліковано близько 300 статей.

     В 2012 році  лікар онкогінеколог  диспансеру  захистила кандидатську дисертацію. Ще один лікар - онкохірург  працює над написанням кандидатської дисертації.

    Налагоджена співпраця з іноземними фахівцями онкологами, зокрема США.  Так, на базі онкологічного диспансеру пройшли клінічну апробацію    новітні  протоколи лікування хворих на рак грудної залози, легень, меланому.

    Лікувальну та діагностичну  роботу диспансеру забезпечує 71 лікар, з них у 31 – вища кваліфікаційна категорія. За успіхи в роботі, значний особистий внесок в галузь охорони здоров’я, високий професіоналізм 5 лікарям обласного онкологічного диспансеру присвоєно звання «Заслужений лікар України».

    В закладі створена атмосфера зі збереженням та підтримкою найкращих професійних традицій, що дозволяє йому  залишатись зразковим закладом у системі охорони здоров’я області та розвиватись разом з нею.

    Колектив онкологічного диспансеру й надалі прикладатиме всіх зусиль для покращення профілактики,  своєчасної діагностики та  успішного лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями.